Export Lab

Exportmanager nodig?

Misschien heb je deze al in huis

Het Export Lab leidt salestalenten ‘on the job’ op tot exportmanagers. In aanmerking komen young professionals die al in dienst zijn en tot zo’n vijf jaar ervaring hebben. Hij of zij gaat vanaf dag 1 aan de slag met jouw internationale businesscase en ontwikkelt zich door training en mentoring tot volwaardig exportmanager. Een driejarig traject waarvan je hele organisatie profiteert.

Salestalent binden en boeien

Door te laten groeien

Dat talent van Sales, die goede van de binnendienst, of die marketeer die uitblinkt: goed mogelijk dat een van hen een exportmanager in spe is. Blijkt hij of zij daar inderdaad geschikt voor – en daarmee voor het Export Lab – dan beschik je binnenkort niet alleen over een exportmanager, maar behoud je dit talent ook voor je organisatie. Win-win dus.

Meer weten?
Neem dan contact op.

Unieke aanpak

Gericht op resultaat

In een 1000 dagen ‘tour-of-duty’ (drie jaar) ontwikkelt de young professional een nieuwe buitenlandse markt voor jouw mkb-bedrijf. Het stopt niet bij een plan, sterker nog: dat is pas het begin.

Vanaf dag 1 ontwikkelt de young professional, samen met de DGA en een ervaren captain van de Oranjewoud Export Academy, een businesscase – om daar vervolgens zijn/haar tanden in te zetten. Wij faciliteren en ondersteunen jouw organisatie en de trainee drie jaar lang met mentoring en training van ervaringsdeskundigen en (inter)nationale experts. Ook andere collega’s van jouw organisatie mogen deelnemen aan deze trainingen.

Niet elk bedrijf kan deelnemen aan het Export Lab. Het is belangrijk dat export strategisch is verankerd in jouw bedrijf, dat er financiële stabiliteit is, en een op ontwikkeling gerichte cultuur. Na een succesvol intakegesprek tussen jouw bedrijf, de young professional en het Export Lab, gaan we aan de slag.

Jouw exportmanager in spe

Wij helpen die herkennen

Je wilt groeien in het buitenland, maar wie moet het voortouw nemen? Moet je iemand aantrekken, of heb je zonder het te weten al een potentiële exportmanager in huis? Wij helpen je dat uitzoeken.

 

Goede exportmanagers (of: internationale salesmanagers) hebben een uitgesproken profiel. Samen met ervaringsdeskundigen hebben wij dat profiel nauwkeurig in kaart gebracht. Die kennis zetten we in om te ontdekken wie van jouw medewerkers de potentie heeft om jouw businesscase (in wording) van de grond te krijgen.

Profijt van het Export Lab

Dat heeft jouw hele bedrijf

Het Export Lab brengt (écht) goede exportmanagers voort. We verzorgen de hele opleiding en werken daarvoor samen met gerenommeerde experts.

Wanneer de basis onder de knie is, gaan we zo snel mogelijk over op maatwerk voor jouw bedrijf. De trainingsbehoefte verschilt namelijk per branche. Samen met jou en je exportmanager in opleiding werken we de businesscase uit, die hij/zij vervolgens gaat realiseren. Een gestructureerde aanpak waarbij we periodiek en gezamenlijk de voortgang meten, evalueren en omzetten in verbeteringen.

Deelname aan het Export Lab levert niet alleen een goede exportmanager op; het hele bedrijf profiteert. Ten eerste, natuurlijk, omdat de exportmanager een nieuwe, buitenlandse markt aanboort met daarvoor bewezen technieken. Kennis die hij of zij opdoet in het intensieve trainingsprogramma. Aan deze trainingen mogen ook andere medewerkers van jouw organisatie deelnemen – zonder meerprijs. Hiermee wordt zowel de businesscase als de benodigde knowhow breed verankerd in de organisatie.

Kosten voor het Export lab

Deelname aan het Export Lab vraagt een investering van € 35.000 voor drie jaar, dit is exclusief BTW en eventuele verblijfs- of overnachtingskosten van de deelnemer(s). Klinkt misschien fors, maar niet wanneer je dit afweegt tegen de baten:

Meer informatie over het Export Lab? Neem contact op.

Scroll naar boven