Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer & Privacy Policy

Algemeen

De informatie op de websites van Oranjewoud Export Academy is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. 
 

Oranjewoud Export Academy geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. 
 

Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen. 

 

Aansprakelijkheid

Oranjewoud Export Academy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van Oranjewoud Export Academy, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen. 

 

Bescherming persoonsgegevens

De aan Oranjewoud Export Academy verstrekte persoonsgegevens worden door Oranjewoud Export Academy opgeslagen en alleen in opdracht van Oranjewoud Export Academy verwerkt. Oranjewoud Export Academy maakt zich sterk om de privacy van gebruikers te beschermen. Je bent verplicht aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Oranjewoud Export Academy (nieuwe) verwerkingen van gegevens, (vermoedelijke) datalekken of andere (mogelijke) incidenten met persoonsgegevens door te geven. 

Scroll naar boven