Testimonial Mavasol

De ervaringvan Mavasol Over Mavasol Klaas de Vries – CCO Mavasol Mavasol is gespecialiseerd in circulaire systemen voor het scheiden van zand en mest in stallen. De producten van Mavasol dragen bij aan het verduurzamen van de agrarische industrie. Door het plaatsen van deze systemen wordt er zand hergebruikt, mest gereduceerd en afval gecomposteerd. Mavasol […]

Testimonial Mavasol Lees verder »